Läcköverktyg AB grundades 1986 av Kent Larsson under namnet Kållandsö Marinservice.

Företagets huvudsakliga verksamhet består i FlerOp-fräsning och svarvning och man kan bearbeta material ur alla kategorier – från mjuka plaster till titan. Läcköverktyg är ett bra val när det gäller specialkonstruktioner – man kan producera allt från enskilda prototyper till korta till medelstora serier till bra pris.

Från början nyttjade vi uteslutande manuellt kontrollerade maskiner. Idag är allt styrt av datorn. Med hjälp av CAM-utrustning (Computer Aided Modelling) analyseras en tredimensionell bild (även kallad solid) i datorn, som skapar en arbetsgång för fräsmaskinen. Genom en heldigital arbetskedja uppnår vi en mycket hög precision och finish – varje gång!